Hoppa till innehållet

Upp­täck lyx och ele­gans i våra exk­lu­si­va sviter i Göteborg

Välkom­na till en unik upplevelse på våra sviter i Göte­borg, på Spar Hotel Går­da och Spar Hotel Major­na, där våra exk­lu­si­va sviter erb­jud­er en oöverträf­fad kom­bi­na­tion av kom­fort, ele­gans och nog­grant utval­da detal­jer. Vare sig ni väl­jer att bo på Går­da eller Major­na, strä­var vi alltid efter att ska­pa en min­nesvärd Göte­borgs-vis­telse för er. Oavsett om du besök­er oss för en roman­tisk helg med din kär­lek, för bröl­lop­snat­ten eller för ett affärsmöte, strä­var vi alltid efter att ska­pa en min­nesvärd och per­son­lig vistelse. 


Går­das svit i Göte­borg: Grön oas av lyx och harmoni

Belä­gen högst upp på Spar Hotel Går­da, vår exk­lu­si­va svit på 35 kvadrat­meter erb­jud­er inte bara en fan­tastisk utsikt mot söder, där Lise­berg skym­tar i horison­ten, utan ock­så en välkom­sthäl­sning som inklud­er­ar uppfriskande min­er­al­vat­ten och ett läck­ert fruk­t­fat. Ren­over­ad med omsorg 2023, ska­par sviten en atmos­fär av sofistik­er­ad ele­gans och skan­di­navisk design, inklu­sive exk­lu­si­va detal­jer från dan­s­ka Hay.

Badrum­met i lyxk­lass blir din egen oas av avkop­pling med bas­tu, reg­n­dusch och bubbel­bad­kar för totalt väl­befinnande. Mod­er­na bekväm­ligheter som LCD-TV, Chrome­cast och Blue­tooth-hög­ta­lare bidrar till en under­hål­lande vis­telse. Frukost­buf­fén, inklud­er­ad i din vis­telse, bjud­er på en kuli­narisk njut­ning med vari­er­ade delikatesser.

Major­nas svit i Göte­borg: Lyx­ig pent­house-svit på åttonde våningen

Stig in i vår exk­lu­si­va svit på Spar Hotel Major­na och upplev 80 kvadrat­meter av kom­fort och välmående. Belä­gen på åttonde vånin­gen med panora­maut­sikt åt två håll, erb­jud­er sviten bekväm­ligheter som två dubbel­rum med badrum (den ena dubbel­rum­met bokas sep­a­rat), en lounge/​salong, och ett pen­try med kaf­fe­maskin Dolce Gus­to. Mate­ri­al­valen är nog­grant genomtänk­ta och i lin­je med hotel­lets över­gri­pande smak­full­het – men på en extra nivå i dubbel bemärkelse.

Den rik­ti­ga pär­lan är er allde­les egna spa-avdel­ning, med rym­ligt bubbel­bad­kar och reg­n­dusch, plac­er­ad mitt i loungede­len. Mod­er­na bekväm­ligheter såsom två LCD-TVs, en i loun­gen och en i sovrum­met och blue­tooth-hög­ta­lare från Mar­shall bidrar till en under­hål­lande vis­telse. I det sep­a­ra­ta och rym­li­ga badrum­met hit­tar du dub­bla hand­fat, toalett och en rym­lig reg­n­dusch. Frukost­buf­fén, inklud­er­ad i din vis­telse, bjud­er på en kuli­narisk njut­ning med vari­er­ade delikatesser


Välkom­men till våra fan­tastiska sviter i Göteborg

Välkom­men till Spar Hotel Går­da och Spar Hotel Major­na – platser där kom­fort, lyx och omtanke möts på var­je nivå. Oavsett vilken svit du väl­jer, ser vi fram emot att göra din vis­telse i Göte­borg oförglömlig.