Hoppa till innehållet

Alltid till­gäng­ligt

Vår per­son­al finns till hands dygnet runt för att svara på dina frå­gor. Bilen park­er­ar du helt kost­nads­fritt i vårt garage, så länge ledig plats finns. Buss och spår­vagn finns på nära håll.

Aktiviteter för sto­ra och små

Du kan fritt utnyt­t­ja våra fina bas­tu-och motion­srum som finns på både Spar Hotel Går­da och Spar Hotel Major­na, och på Går­da kan du ock­så ta ett par­ti bil­jard eller en omgång bor­dten­nis. På Major­na finns det shuffleboard.

Vår frukost­buf­fé är av bäs­ta klass med stort utbud av pålägg, bröd, yoghurt, ägg & bacon samt goda pannkakor!

Under som­maren öpp­nar vi upp lekrum för de min­s­ta gäster­na, så de kan roa sig och föräl­drar­na får avkop­pling. Vi har dessu­tom en lekhör­na i vår sto­ra mat­sal, året om, så att det alltid finns någonting för alla barn att roa sig med.

Pre­sen­tko­rt

Julk­lapp, födelsedagsp­re­sent, stu­dent­p­re­sent, bröl­lops­gå­va. Bemärkelseda­gar­na är mån­ga och ibland try­ter idéer­na. Över­ras­ka någon av dina nära och kära med ett pre­sen­tko­rt på boende hos oss! Köp direkt över disk i recep­tio­nen på Spar Hotel Går­da eller Spar Hotel Major­na. Belop­pet bestäm­mer du själv. Givetvis kan man använ­da pre­sen­tko­rtet som del­be­tal­ning om man vill läg­ga till extra själv, likväl som att man får till­go­do om man inte utnyt­t­jar hela belop­pet vid en vis­telse. Pre­sen­tko­rten gäller för logi inklu­sive frukost och är gilti­ga i 2 år från utfär­dande­da­tum. För mer infor­ma­tion, kon­tak­ta någon av våra receptioner.

Länkar för dig som är i Göteborg

Här har vi samlat ihop några användbara länkar för dig som befinner dig i Göteborg.

Gote​borg​.com hit­tar du allt om vad som hän­der i Göte­borg just nu.

Sven­s­ka Mäs­san är Nor­dens ledande arrangör av mäs­sor, events och konferenser. 

Skall du åka spår­vagn, tåg eller buss? Lokaltrafiken i Göte­borg sköts av Väst­trafik. Här hit­tar du bil­jettpris­er och reseguiden.