Hoppa till innehållet

Personuppgifter

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (det vill säga via annan information) kan hänföras till dig som fysisk person. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Även bilder, inspelningar eller din dators IP-adress räknas som personuppgifter. Att behandla personuppgifter innebär att en eller flera åtgärder utförs; såsom insamling, lagring, läsning, bearbetning eller överföring av uppgifterna.

Spar Hotel AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi har om dig och för den behandling som beskrivs i denna personuppgiftspolicy och vi följer gällande dataskyddslagstiftning (GDPR).

Insamling av personuppgifter

Spar Hotel samlar in personuppgifter på flera sätt, i första hand direkt från dig. Nedan beskriver vi vilka uppgifter som samlas in och i vilka sammanhang.

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, oftast i samband med att vi bokar rum för dig och behöver personuppgifter för att fullfölja vårt avtal, men även då du skickar e-post eller meddelanden via vår webbplats, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, ringer oss eller kommunicerar med oss via sociala medier.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som din arbetsgivare lämnar till oss. Detta sker då vi har ett avtal och vi behöver information om de personer som vi skall hantera inom avtalet. Uppgifter som samlas in är t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, faktureringsreferens. Dessa uppgifter behövs för att vi skall kunna leverera de tjänster som vi har avtalat om.
Det förekommer även att en bokningsansvarig person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer som skall nyttja bokningen.

Hantering och lagring av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i vår kunddatabas, i vårt bokningssystem samt i vårt ekonomisystem. Dessa system är till för att kunna leverera de tjänster du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor och kundvård i samband med utförandet av dessa tjänster. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

I de fall vi har samlat in dina uppgifter inom ramen för ett avtal med din arbetsgivare, sparas uppgifterna så länge avtalet är gällande. I de fall du har samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter, sparas de så länge ditt samtycke är gällande, dvs tills du tar tillbaka det.

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Spar Hotel kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring, t.ex. nyhetsbrev eller erbjudanden från oss. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så spärrar vi dina uppgifter för detta. Skicka då e-post till oss, se kontaktuppgifter nedan, med ditt namn och den uppgift du vill spärra.

Utlämning av personuppgifter

Vi anlitar leverantörer och partners, t.ex. vår leverantör av hotellbokningssystem, företag som undersöker kundnöjdhet samt levrantör av mall för nyhetsbrev. Dessa leverantörer får tillgång till de personuppgifter som behövs för att tjänsten i fråga ska kunna genomföras, oftast namn, telefonnummer och e-postadress. I vissa fall omfattas även allergier eller annan information som gästen har begärt skall framföras, t.ex. sen ankomsttid.

Du kan själv se och lämna samtycke till vilka uppgifter som vårt bokningssystem använder för Spar Hotel Gårda respektive Spar Hotel Majorna.

Spar Hotel säljer inte dina uppgifter till en tredje part.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss enligt nedan.

  • Rätt till tillgång – du har rätt till att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begäran om rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begäran om att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter raderade, exempelvis om de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta
  • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
  • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss

Mer information om dataskyddslagstiftningen finns på: https://www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter

Har du frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på telefon 031-7520300 eller via e-post på info@sparhotel.se.

Spar Hotels personuppgiftspolicy kommer att uppdateras allt eftersom rättspraxis utvecklas och Datainspektionen ger ut riktlinjer. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats www.sparhotel.se