Hoppa till innehållet

Kon­fer­ens & Gruppbokning

Vill du boka kon­fer­ens eller hotell­rum för en grupp kon­tak­tar du Cari­na.
Du når henne varda­gar 816.30 på tel 031 – 752 03 10 eller via e-mail på grupper@​sparhotel.​se

Spar hotell Gårda

Nor­ra Kust­banegatan 15 – 17
416 64 Göte­borg
Tele­fon 031 – 752 03 00
Fax 031 – 752 03 99
E-post garda@​sparhotel.​se

Spar hotell Majorna

Karl Johans­gatan 66 – 70
414 55 Göte­borg
Tele­fon 031 – 751 07 00
Fax 031 – 751 07 99
E-post majorna@​sparhotel.​se

Hotelldirek­tör

Terese Wibeck
terese.​wibeck@​sparhotel.​se
Tel 031 – 752 03 03

Kund­ser­vicechef

Karl Erixon
karl.​erixon@​sparhotel.​se
Tel 031 – 752 03 13, 031 – 751 07 03

Driftschef Spar Hotel Majorna

Eva Florén
eva.​floren@​sparhotel.​se
Tel 031 – 751 07 20

Driftschef Spar Hotel Gårda

Cari­na Pro­horov
carina.​prohorov@​sparhotel.​se
Tel 031 – 752 03 28

Eko­nomichef

Veron­i­ca Erdo­gan
veronica.​erdogan@​sparhotel.​se
Tel 031 – 752 03 05