Hoppa till innehållet

Har du glömt kvar något på rum­met? Ingen fara, hör av dig så skickar vi den till dig med posten mot en avgift.
Vän­li­gen notera att efter 90 dagar kom­mer vi anti­n­gen att skän­ka eller slän­ga kvar­glöm­da sak­er. Farligt avfall, såsom lust­gas­tu­ber, är för­b­judet att med­ta­ga på rum­met och hanter­ingskost­nad kom­mer att deb­it­eras gäst vid kvarlämning. 

Vi upp­muntrar alla våra gäster att dubbelkol­la sina rum innan de checkar ut och att informera oss om eventuel­la kvar­glöm­da ägode­lar så snart som möjligt. Tack för din förståelse och ditt samarbete!

Kon­tak­ta oss på majorna@​sparhotel.​se


Uppge:

Namn:

Adress:

Utcheck­n­ings­da­tum:

Bokn­ingsnum­mer:

Typ av föremål:

Beskrivn­ing: