Hoppa till innehållet

En upplevelse för hela familjen!


Välkom­men till våra famil­jevän­li­ga hotell, där vi sät­ter bar­nens kom­fort och gläd­je i fokus! Vi vill göra er vis­telse så min­nesvärd som möjligt och har där­för ska­p­at speciel­la bekväm­ligheter för de små.

När bar­nen anlän­der får de en härlig välkom­st­p­re­sent, vilket gör ankom­sten extra speciell. På som­maren har vi en egen incheck­n­ings­disk för bar­nen, där de får kän­na sig som små stjärnor som checkar in på sitt eget sätt.

För att göra frukos­tup­plevelsen ännu roli­gare har vi under som­mar­må­nader­na ett eget lekrum vid frukost­mat­salen. Här kan bar­nen leka och umgås medan föräl­drar­na njuter av en lugn frukost­stund. Dessu­tom har vi ska­p­at en liten rithör­na i frukost­mat­salen där bar­nen kan utfors­ka sin kreativitet och ska­pa sina egna konstverk.

När det är dags att vila erb­jud­er vi bekvä­ma vån­ingssän­gar i våra famil­jerum, där bar­nen kan ha kul medan de sover. För trip­pel­rum­men har vi rik­ti­ga sän­gar för en skön och trygg sömn. För de all­ra min­s­ta erb­jud­er vi även spjäl­sän­gar för extra tryg­ghet och bekvämlighet.

På Går­da kan bar­nen ha roligt med bil­jard och bor­dten­nis, medan shuf­fle­board är det per­fek­ta alter­na­tivet för lek­ful­la stun­der på Major­na. Vi strä­var efter att ska­pa en famil­jevän­lig atmos­fär där både vux­na och barn kan trivas och ska­pa härli­ga min­nen tillsammans.

Så pac­ka väsko­r­na och låt oss ta hand om er familj under er näs­ta vis­telse. Vi ser fram emot att välkom­na er och ska­pa en upplevelse full av lek, skratt och gemen­skap på vårt hotell!