Hoppa till innehållet

Planer­ar du en grup­pre­sa till Göte­borg? Vill ni boka 10 eller fler rum? På Spar Hotel är vi myck­et erfar­na i att ta emot grup­per av alla slag. Vi har lång erfaren­het av att välkom­na före­tag, idrottslag, skolk­lass­er och andra större grup­per som besök­er Göte­borg för oli­ka even­e­mang och aktiviteter. Spar Hotel är det per­fek­ta valet för grupp­bokningar i Göte­borg. Med bekvä­ma och mång­sidi­ga rum, från enkel­rum till fyrabäddsrum, erb­jud­er vi skräd­darsy­d­da lös­ningar för grupp­bokningar. För idrottslag kan vi ord­na inte bara bekvä­ma boen­den utan ock­så skräd­darsy­d­da måltidspaket, inklu­sive frukost, lunch och mid­dag. Kon­tak­ta oss idag för att dra nyt­ta av våra för­mån­li­ga erb­ju­dan­den för grupp­bokningar på vårt hotell i Göteborg!

Välkom­men till Spar Hotel – Per­fekt för grup­per i Göteborg!

Idrottslag: Vi har haft gläd­jen att i mån­ga år husera flera idrottslag som deltar i oli­ka sporteven­e­mang i Göte­borg. Rik­ti­ga höjd­punk­ter brukar vara de enor­ma inter­na­tionel­la even­e­man­gen; Goth­ia Cup & Par­tille Cup. Hos oss bor både barn, ung­do­mar, ledare och föräl­drar tryg­gt och bekvämt. Vi erb­jud­er allt i från enkel­rum till fyrabäddsrum. Vi är även flex­i­bla och kan ord­na rum för matchgenomgång, tak­tik­snack m.m.

Skolk­lass­er: Skolk­lass­er som planer­ar ett besök till Lise­berg eller andra sevärd­heter i Göte­borg hit­tar en trygg och bekväm vis­telse hos oss. Vi erb­jud­er rum som pas­sar per­fekt för större grup­per av ung­do­mar, med säk­er­het och kom­fort i fokus.


Före­tag: Vi är den per­fek­ta basen för före­tag som besök­er staden för kon­fer­enser, mäs­sor och andra affär­se­v­en­e­mang. Våra mod­er­na faciliteter och bekvä­ma rum gör oss till ett självk­lart val för affärsre­senär­er och deras team.

Mäss­besökare: För dem som besök­er sto­ra even­e­mang som Bok­mäs­san erb­jud­er vi bekvä­ma boen­demöj­ligheter nära Göte­borgs cen­trum. Spar Hotel Går­da lig­ger på bekvämt gån­gavstånd från Sven­s­ka Mäs­san.

Oavsett om ni reser för idrott, nöje eller affär­er, är Spar Hotel det självk­lara valet för er grupp. Vi ser till att ni har allt ni behöver för en trevlig och pro­duk­tiv vis­telse i Göteborg.

Välkom­men att boka er grup­pvis­telse hos oss – vi ser fram emot att ta emot er!

Kon­tak­ta oss för en offert:

Spar Hotel Major­na: majorna@​sparhotel.​se

Spar Hotel Går­da: garda@​sparhotel.​se