Hoppa till innehållet

När kan man chec­ka in?

Från kl 15:00 på ankom­stda­gen är du välkom­men att chec­ka-in. Ibland kan vi hjäl­pa till med tidi­gare in-check­n­ing men det­ta vet vi inte för­rän på ankom­stda­gen. Avre­sande gästers rum måste ju hin­nas med att stä­das och kon­trolleras innan näs­ta gäst checkar in. Skulle du vil­ja läm­na ditt bagage på hotel­let och ge dig ut på stan en sväng och återkom­ma för senare in check, går det givetvis bra.

Kan man boka parkering?

Nej, det går inte att för­bo­ka park­er­ing i våra garage eller på gårdspark­erin­gen på Går­da. Det är först till kvarn” som gäller. Vi har ca 40 platser i garaget på respek­tive hotell, och ytterli­gare 20 platser på går­den utomhus på hotel­let i Går­da. Vi kan gär­na tip­sa om avgifts­be­lag­da park­er­ingsalter­na­tiv i närheten av hotellet.

Hur ändrar jag eller avbokar min bokning?

En förut­sät­tning för att kost­nads­fritt kun­na avboka/​ändra är att du bokat åter­be­tal­nings­bart. Ej avbokningsbara/​återbetalningsbara bokningar åter­be­ta­las ej.

Bokningar gjor­da via tred­je part ( tex book​ing​.com, hotels​.com) måste avbokas/​ändras via respek­tive bokn­ingssajt. Vi kan inte ta emot ändringar avbokningar för dessa bokningar direkt.

Bokningar gjor­da direkt med oss på hotel­let ändras/​avbokas med hotel­lets recep­tion. Förut­satt att du bokat åter­be­tal­nings­bart. Ej åter­be­tal­nings­bara rum åter­be­ta­las ej.

När måste jag chec­ka ut?

Utcheck­n­ing sker senast kl 12:00.

Senare utcheck­n­ing kan ibland vara möjlig mot en kost­nad och i sam­råd med receptionen

Hur länge har recep­tio­nen öppet?

Vi finns på plats dygnet runt. Välkom­men ner!

Får jag ta med husdjur?

Ja, hund eller katt är tillåtet i vis­sa rum mot en kost­nad. Max 2 päl­sklin­gar per rum

Finns det bad­kar på rummen?

Vi har ett fåtal rum på var­je hotell med bad­kar, men alla rum har dusch

Finns det hår­tork på rummen?

Ja, hår­tork finns på alla rum

Finns det mini­bar på rummet?

Nej, mini­bar finns inte. Vis­sa rum har dock ett litet minikyl­skåp. Alla plus­rum på Major­na har minikylskåp

Finns det safe på rummet?

Alla plus­rum på Major­na har safe. Safe finns även i recep­tio­nen. OBS! Hotel­let ans­varar inte för värde­sak­er som för­varas i safe eller på rummen.

Har ni hand­ikapp­san­pas­sade rum?

Vi har några rum på var­je hotell som är hand­ikappsvän­li­ga dock ej helt hand­ikapp­san­pas­sade. Är man rull­stols­bun­den är vi inte ett bra alter­na­tiv. Brand­larm med cen­sor finns för hörselskadade

När serveras frukost?

Frukost serveras van­li­gen enligt föl­jande tider:

Varda­gar: 05:00 – 10:00 (kall­start from kl 05:00, varm mat from kl 06:30)

Hel­ger samt som­marpe­ri­od: 05:00 – 12:00 (kall­start from kl 05:00, varm mat from kl 06:30)