Hoppa till innehållet

Har du några frå­gor? Kon­tak­ta oss gärna:

Spar Hotel Går­da

031 – 75 20 300

garda@​sparhotel.​se


Spar Hotel Majorna

031 – 75 10 700

majorna@​sparhotel.​se