Hoppa till innehållet

Vill du bli en av oss?

Även när vi inte aktivt sök­er nya medar­betare till hotel­let kan det vara värt att skic­ka in sitt CV till oss. Vi är cir­ka 40 per­son­er som arbe­tar och trivs på våra hotell. Ibland hän­der det att någon sök­er sig vidare och då behöver vi få in nya medar­betare i vår organ­i­sa­tion på kort varsel.

Din ansökan

Sänd oss en intressean­mälan som kort beskriv­er dig själv samt vad du vill arbe­ta med. Vi före­drar om du mailar oss på info@​sparhotel.​se Se även under kon­tak­ta oss, där finner du kon­tak­tuppgifter direkt till de oli­ka avdel­ningsans­vari­ga. Vi sparar din ansökan och återkom­mer till dig så fort vi kan.